Inner Wheel Haderslev

Vejledning til de nye hjemmesider!

Luk siden udskrift Mail: Nødhjælp Leif


Hjemmesiden eller rettere portalen består af to dele: Man starter med at vælge den åbne side ud fra det sædvanlige link www.haderslev.innerwheel.dk  . Man kommer til den lukkede del via indlogning. Det sker øverst i højre spalte.

Den tredelte side er designet af IW Landsledelse. Der er kun begrænsede muligheder for at ændre på det. Principperne er følgende:


Der kan løbende ske ændringer af menupunkter samt af indholdet under de enkelte punkter. Dette styres af bestyrelsen i samarbejde med webmasteren, som alle er åbne for forslag og ønsker.

Det er en kendsgerning at midterspaltens bredde ikke er stor. Det skaber tekniske problemer for enkelte tekster bl.a. denne vejledning, medlemslisten for Haderslev IW 1 og den gamle serie af de smalle fotos i revideret form. Det problem løses ved at lave nogle "løsrevne sider" som kommer i sit eget vindue ved klik på et link. Et sådant nyt vindue kan lukkes igen enten ved klik på det røde kryds øverste højre hjørne eller på linket med "døren".

Efter min mening kan der være steder, hvor skriften er for lille, det er bla. betalingen for det valgte design. Man kan forstørre sit skærmbillede og gøre teksten mere læsbar ved på computertastaturet at trykke først Ctrl knappem ned og holde den nede, medens man trykker en eller flere gange på + tasten. Taksten kan selvfølge også gøre mindre ved samme operation pånær at man skal bruge - tast.

Leif J
Luk siden udskrift Mail: Nødhjælp Leif